Ajo-ohjeet

Tervetuloa

Megarange Airport sijaitsee Kehä III varrella lähellä Hämeenlinnan väylää

Huom! Turvalaaksonkujalla on työmaa.

Laita navigaattoriin osoitteeksi Suokalliontie, josta on erillinen opastus ja kyltitys Megarangelle!

Megarange Airport osoite: Turvalaaksonkuja 3, 01470 Vantaa

Navigaattoriin osoite: Suokalliontie, Vantaa